Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Nu-Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Nu-Yoga door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan contact op met je huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, pleeg dan overleg met je arts over het volgen van de yogales. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben. Het is handig om bij klachten Nu-Yoga voor de yogales in te lichten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de yogales uitgeschakeld te worden.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

 • Als je voor de eerste keer wil deelnemen aan een yogales dan dien je dit door te geven aan Nu-Yoga. Dit kan telefonisch of per email.
 • Zodra je je aangemeld hebt per inschrijfformulier, email of mondeling neem je deel aan de les.
 • Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie.
 • Een reeks yogalessen wordt zonder wederopzegging verlengd waarbij
 • Nu-Yoga de deelnemer zal attenderen op zijn/haar betalingsverplichting.
 • Je kan maximaal 1x deelnemen aan een proefles.
 • Deelname aan lessen is niet overdraagbaar.
 • Vakantie in een reeks kan worden ingehaald in dezelfde reeks.
 • Restitutie is niet mogelijk.
 • Op feestdagen en tijdens (basis) schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Nu-Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verlenging en opzegging

 • Een opzegging dient minimaal twee weken voor het starten van een nieuwe reeks yoga lessen worden doorgegeven.Ê Wanneer er geen opzegging zal plaatsvinden ga ik er vanuit dat je opnieuw zult deelnemen aan een nieuwe reeks lessen waartegenover een betalingsverplichting staat.

Annulering

 • Mocht door omstandigheden door Nu-Yoga een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal deze les(sen) worden vergoedt of worden verrekend bij een nieuwe reeks lessen.
 • Wanneer je wegens omstandigheden niet kunt deelnemen aan een yogales dan bestaat de mogelijkheid deze les op een ander tijdstip in te halen. Dit geldt alleen voor de reeks waarin de les gemist is. Dus bij aanvang van een nieuwe periode kunnen geen lessen van eerdere periodes ingehaald worden. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. Dit geldt ook voor vakanties in het begin van de reeks of tijdens de reeks.

Kleding

 • Het dragen van schoeisel in de yogaruimte is niet toegestaan.

Drank en etenswaren

 • In de yogaruimte is het niet toegestaan te eten.
 • Drank in de oefenzaal mag uitsluitend in een goed afsluitbaar flesje of bidon.